en   bg   
За нас ...
    „С&К Акаунтинг” ООД е създадена през 2005 г. Основната дейност на дружеството е счетоводство. Услугите и познанията на екипа на "С&К Акаунтинг" са насочени към задоволяване на бизнес потреб-
ностите както на чуждестранни инвеститори в България, така и на местни търговски дружества и лица, които извършват стопанска дейност в страна-
та. Ние предоставяме счетоводни услуги както на български и чуждестранни физически и юридически лица, които вече имат присъствие в българската икономика, така и на такива, на които предстои установяване на българския пазар. Нашите съвети и насоки способстват за по-лесното приспособя-
ване на нашите клиенти към постоянно променя-
щата се икономическа среда.
    "С&К Акаунтинг" работи в тясно сътрудничество с юристи и одитори за по-пълното и комплексно обслужвани на нашите клиенти
Основни принципи:

  • Стремеж към създаване на административен комфорт на своите клиенти, което им позволява да съсредоточат усилията си в своя бизнес.
  • Своевременното за клиента разрешаване на всеки отделен счетоводен или данъчен казус. Разработване индивидуално решение за всяка конкретна ситуация, подробното й анализиране и практическото й осъществяване в съответствие с действащото законодателство.
  • Личният контакт с клиента и персоналната ангажираност.
  • Принцип на конфиденциалност, запазване на доброто име и репутация на своите клиенти.
  • Изработване и прилага цялостна стратегия за управление на финансовите потоци във фирмата, данъчно планирене, анализиране и оптимизиране на дейността, поддържане на изрядни данъчни досиета и много други.
  • Created by NET Vision